Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Artimoji socialinė aplinka – tai namai, kiemas, ugdymo įstaiga, grupė, draugai, pažįstami. Viena svarbiausių savęs pažinimo ir įtvirtinimo sąlygų yra žmogaus emociniai, kultūriniai, socialiniai ryšiai su kitais žmonėmis. Palanki socialinė aplinka ne tik sudaro sąlygas asmeniui tapti visuomenės nariu, bet ir leidžia išreikšti save, turi įtakos žmogaus karjeros pasirinkimui ir jos vyksmui.


Įvadas

Pagrindinė dalis

Didžiulę įtaką žmogaus, kaip asmenybės, formavimuisi ir jo karjeros sėkmei turi artimoji socialinė aplinka, paprasčiau sakant – supantys žmonės. Jie gali patarti, pagelbėti, jei iškyla sunkumų. Jie savo kasdiene veikla rodo, kaip galima kurti karjerą. Tarp jų galbūt yra bendraminčių, su kuriais drauge bus lengviau įgyvendinti svajones. Jų turima patirtis ir informacija gali padėti tau pasirinkti studijų sritį ar net susirasti darbą.

Kiekvienas mūsų savo aplinkoje atliekame ne vieną socialinį vaidmenį. Socialinis vaidmuo – tam tikras elgesys, susijęs su asmens veikla ar užimama padėtimi. Pavyzdžiui, kone kiekvienas suaugęs žmogus yra savo tėvų vaikas, kažkieno brolis ar sesuo, darbuotojas.

Mokykloje tau tenka mokinio vaidmuo. Kartais imiesi aktyvaus bendruomenės veikėjo vaidmens – tampi savanoriu tvarkant mokyklos aplinką, padedi bibliotekoje, gyvūnų prieglaudose ir pan.

Balsuodami rinkimuose, suaugusieji atlieka piliečio vaidmenį. Na, o smagiai pramogaudami, atliekate „laisvalaikio žmogaus ̋ vaidmenį. Kai krepšinio ar kitos sporto šakos rungtynėse sergate už savo komandą, atliekate sporto aistruolio vaidmenį ir t. t.

Užduotis: Vaidmenų kryžiažodis

Skaitmeninė užduotis „Vaidmenų kryžiažodis ̋ tau padės prisiminti ar išsiaiškinti, kaip atrodo tavo socialinė aplinka, kokie yra tavo ir tavo artimųjų socialiniai vaidmenys.

Kuriant karjerą itin reikšmingos yra asmeninės savybės, vertybės, interesai ir gabumai.

Pažvelkite į drugelio gyvenimo ciklo metamorfozę: vikšras virsta lėliuke, iš lėliukės išsivysto drugelis. Panašiai ir žmogaus gyvenime: laikui bėgant žmogaus socialiniai vaidmenys keičiasi.

Visiems tenka pabūti kūdikiu, darželinuku, mokiniu, studentu, darbuotoju...

Vaikystėje svarbius vaidmenis keičia kiti, atsiranda naujų, su amžiaus tarpsniu susijusių, vaidmenų. Pradėjus lankyti mokyklą, užgriūna reikšmingas mokinio vaidmuo. Sulaukus šešiolikos, tenka imtis savo valstybės piliečio vaidmens. Pradėjus dirbti, atliekamas darbuotojo vaidmuo (tiksliau visa puokštė su darbine veikla susijusių vaidmenų). Sukūrus šeimą, prisiimamas vyro arba žmonos vaidmuo. Gimus vaikams, 24 valandas per parą atliekamas mamos ar tėčio vaidmuo. Tėvams pasenus, jiems reikalinga priežiūra ir pagalba, naują prasmę įgyja „savo tėvų vaiko ̋ vaidmuo. Žmogui skirtingais gyvenimo etapais tenka atlikti skirtingą skaičių įvairių vaidmenų.

Užduotis: Atpažink socialinius vaidmenis

 

Gavę naują vaidmenį, iš pradžių jaučiame drovumą, nerimą, tačiau laikui bėgant tai tampa savaime suprantamu dalyku.

Naujai atsirandantį socialinį vaidmenį galime priimti arba atmesti. Prisiimdami įvairių socialinių vaidmenų ir juos atlikdami, mes tobulėjame, bręstame kaip asmenybės. Tačiau lemiamą reikšmę mūsų asmenybės brandai turi ne prisiimtų socialinių vaidmenų kiekis, bet atsakingas, sąžiningas jų vykdymas.

Laikui bėgant, keičiamės ne tik mes. Mus supantys žmonės irgi keičiasi: tie, kurie buvo be galo svarbūs ir turėjo didžiulę įtaką vaikystėje, ilgainiui atsitolina, jų vietą užima kiti. Draugų ir pažįstamų ratas skirtingais gyvenimo etapais tai plečiasi, tai siaurėja...

Atsakingai atlikdami naujus socialinius vaidmenis, ugdome save, kuriame draugiškus tarpusavio santykius, tinkamai sprendžiame kylančius konfliktus, kitaip tariant, kuriame, palaikome ar stipriname savo socialinį tinklą. Svarbu pažinti savo artimą socialinę aplinką, kad galėtume stebėti jos kaitą ir įžvelgti socialinių ryšių panaudojimo galimybes.

Siekiant sėkmingo savęs pažinimo ir karjeros kūrimo, svarbu savo socialinį tinklą ir santykius su svarbiais žmonėmis kurti atsakingai.

Užduotis: Luko istorija

 

Išmintingi ir pozityvūs žmonės savo pavyzdžiu, patarimais ir įžvalgomis gali sustiprinti tavo pasitikėjimą savimi, padėti rasti atsakymus į aktualius klausimus, pasiūlyti išbandyti įdomių ir prasmingų karjeros veiklų. Ir priešingai – abejingi, tingūs, nuolat pikti ir veikti nenorintys žmonės ilgainiui ir tave gali paversti abejingu savo ateičiai ir kitiems.

Kartais nutinka, kad realūs draugų socialiniai ryšiai retėja, o pažįstamų žmonių tinklas virtualiose erdvėse plečiasi. Taip gimsta iliuzija, kad žmogus turi daug draugų, nors iš tiesų ir jie jam, ir jis jiems mažai rūpi. Pagalvok, kiek tu turi draugų „Facebook ̋, „Instagram ̋, „TikTok ̋? O kiek turi realių draugų? Kuris tavo socialinis tinklas – virtualus ar realus – platesnis? 

Virtualūs socialiniai tinklai yra gera priemonė greitai pasikeisti, pasidalinti informacija (pavyzdžiui, kai ieškai sau norimo būrelio, darbo ir pan.), tačiau realaus bendravimo ir tikrų draugų jie pakeisti negali. Kaip stiprinti savo realųjį, gyvą socialinį tinklą? Štai keletas patarimų tau:

Užduotis: Socialiniai ryšiai

 

Socialiniai įsipareigojimai kitiems žmonėms išjudina mus pačius ir sustiprina (arba net sukuria) bendruomenės jausmą. Tinkamai sukurti realūs ir virtualūs socialiniai tinklai prisideda ir prie geros mūsų psichinės ir fizinės sveikatos.

Kurdamas savo socialinį tinklą prisimink, kad tai – terpė, kurioje formuojasi tavo asmenybė, bręsta ateities karjeros sprendimai ir klostosi karjeros galimybės. Todėl nuolat kurk ir brangink savo socialinį tinklą. Patikėk, viskas – tavo rankose! 

 

Užduotis: Mano socialinis tinklas

 

 

Pritaikyk!

Pagalvok, kuo artima socialinė aplinka svarbi tavo karjerai. Pateik mažiausiai tris argumentus.

Nupiešk savo socialinį tinklą. Pakomentuok, kuo šis tinklas gali būti naudingas tau pažįstant save ir kuriant karjerą.

 

Apibendrink!

Kolumbijos universiteto (JAV) mokslininkai drauge su sociologijos prof. Dr. Hilary Silver atliko tyrimą, kuriame išsiaiškino, kad „kas penktas vaikas iš septynių dienų per savaitę vieną dieną praleidžia socialiniuose tinkluose ̋.

Kokių minčių kilo perskaičius šio mokslinio tyrimo rezultatą?

Ką ketini daryti, norėdamas sustiprinti savo asmeninį socialinį tinklą?

Kodėl tau tai svarbu?

 

Įdomu

Žmogaus gebėjimas vystyti socialinius ryšius nustatomas „Dunbaro skaičiumi ̋ (kuris yra 150). Šio skaičiaus autorius – Oksfordo universiteto evoliucinės psichologijos profesorius, antropologas Robinas Dunbaras.

Dunbaro skaičiaus ribos yra nuo 100 iki 230 žmonių.

Remiantis R. Dunbaro teiginiais, tipinis suaugęs žmogus nesvarbu kuriuo metu turi 150-ies žmonių, kuriuos vadina „draugais ̋, ratą. Tuos 150 draugų žmogus dar skirsto į keletą „santykių lygių ̋: maždaug 50 jų – tai „geri pažįstami ̋, kreiptis dėl emocinio palaikymo galima į kokius 15 draugų, o itin artimų draugų yra tik 5.

Beje, jeigu suaugęs žmogus turi partnerį (-ę), artimų draugų skaičius mažėja iki 3, kadangi artimas gyvenimo partneris (-ė) užima dviejų artimų draugų vietą.

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: