2022 m. 

Profesinis orientavimas Lietuvos žiniasklaidoje (Mediaskopas, 2022)

Ar pameistrystės plėtojimas gali padidinti Lietuvoje teikiamo profesinio mokymo patrauklumą? (A. Kalvaitis, Nacionalinė švietimo agentūra, 2022) (514.6 KB )

Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: tęstinio tyrimo „Tikslų laboratorija“ rezultatai (R. Erentaitė ir kt., 2022)

XXI amžiaus kompetencijos: realybė ir būtinybė (J. Rauluškevičienė, D. Sevalneva, Ž. Urbienė, Nacionalinė švietimo agentūra, 2022) (2.2 MB )

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį lemiančių veiksnių vertinimas ir priemonės jiems šalinti (L. Novickytė, R. Pranckevičiūtė-Amoson, A. Bogdanov, Vyriausybės strateginės analizės centras, 2022) (3.5 MB )

Geresnės mokinių motyvacijos link: DoIT3 tyrimo pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos (S. Raižienė, I. Gabrialavičiūtė, R. Garckija, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, 2022) (1.4 MB )

Lietuvos studijų būklė 2022 (G. Januševskaitė ir kt., Vyriausybės strateginės analizės centras, 2022) (2.5 MB )

 

2021 m. 

Lietuvos darbo rinkos apžvalga ir tendencijos (J. Jankaitė, M. Budrytė, Kurk Lietuvai, 2021) (25.1 MB )

Profesinis mokymas Lietuvoje 2021 (G. Beleckienė, L. Kazlavickas, M. Palevič, Vyriausybės strateginės analizės centras, 2021) (2.5 MB )

Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai (B. Miežienė ir kt., Vilniaus universitetas, 2021) (1.7 MB )

 

2020 m. 

Profesinis mokymas Lietuvoje 2020 (G. Beleckienė, L. Kazlavickas, M. Palevič, Vyriausybės strateginės analizės centras, 2020) (5.3 MB )

Kaip skirtingo SES moksleiviams sukurti lygias galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą (I. Pusevaitė, V. Jėckaitė, A. Vitkauskaitė, Vyriausybės strateginės analizės centras, 2020) (1 MB )

Specialistų paklausos prognozės 2020-2026 m. (Vyriausybės strateginės analizės centras, 2020) (516.5 KB )

Karjeros specialistų veiklos bendrojo ugdymo mokykloje organizavimas (I. Gasiancevienė, A. Railienė, Mykolo Romerio universitetas, 2020) (348 KB )

Jaunimo organizacijų veikla ir jų atstovavimas savivaldybių lygmeniu Lietuvoje (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 2020) (668.6 KB )

 

2019 m. 

Lygios galimybės Lietuvos darbo rinkoje: situacijos apžvalga (Kurk Lietuvai, 2019) (1.5 MB )

Stereotipai ir moterys darbo rinkoje (M. Dargužaitė, U. Litvinaitė, Asociacija „Lyderė“, 2019) (4.8 MB )

 

2018 m. 

Profesinio mokymo būklės apžvalga 2018 (G. Beleckienė ir kt., Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2018) (8.9 MB )

 

Dalintis: