Aprašymas: „Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“.
Mokymai vyks Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).

Renginio medžiaga: - 

Aprašymas: 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VšĮ „Lyderystės ir verslo akademija“ kviečia švietimo įstaigų karjeros specialistus į nuotolinį informacinį renginį „Iš švietimo sistemos į darbo rinką: 4 kompetencijos, kurias privalu įgyti“. Renginys vyko 2023 m. birželio 20 d. 

Renginio medžiaga: 

Mokymosi plaftorma
Interneto svetainė
Virtualus kortų žaidimas

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras su Švietimo mainų paramos fondu  kviečia 8–12 klasių pradedančiuosius karjeros specialistus į nuotolinius mokymus „Konsultavimo praktika: nuo ko pradėti? II dalis“. Mokymai  vyks birželio 8 d. (ketvirtadienį), pradžia – 14 val.

Renginio medžiaga: 

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su  Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centru kviečia švietimo įstaigų karjeros specialistus į nuotolinį informacinį renginį 22 bendra būtis: nauja erdvė jaunimui Vilniuje –– ką verta žinoti karjeros specialistui?“.

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su  žiniasklaidos analizės bendrove „Mediaskopas“ ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kviečia švietimo įstaigų karjeros specialistus į nuotolinį informacinį renginį „Profesijų („moteriškų“ ir „vyriškų“) atspindėjimas  – ką svarbu žinoti?“. Renginys vyks 2023 m. balandžio 25 d. (antradienį), 14.30 val. Planuojama trukmė – 1-1,5 val.

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centru kviečia 6–12 kl. klasių auklėtojus, karjeros specialistus į nuotolinį informacinį renginį „Jaunimo informavimas ir konsultavimas – ką svarbu žinoti?". Renginys vyko kovo  23 d. (ketvirtadienį), 15 val. 

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Baltijos – Amerikos Laisvės fondu (BAFF)  kviečia karjeros specialistus (10–11 kl.) į nuotolinį informacinį renginį
„BAFF Lyderystės akademijos  2023 m. vasaros stovykla JAV – ką svarbu žinoti?“
Renginys vyks 2023 m. vasario 21 d. (antradienį) 14.30 val.Planuojama trukmė 1  val.

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Nacionaline švietimo agentūra kviečia karjeros specialistus (10 kl.)  į nuotolinį informacinį renginį „Vidurinio ugdymo išorinio vertinimo pokyčiai (planuojami)  2024–2025 mokslo metais – ką svarbu žinoti karjeros specialistui?“
Renginys vyks 2023 m. vasario 8 d. (trečiadienį) 14 val. Planuojama trukmė – 1 val. Vietų skaičius ribotas. Registracija būtina.

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Švietimo mainų paramos fondu kviečia 10–12 kl. karjeros specialistus į nuotolinius mokymus „Pirmasis darbo pokalbis“ (remiantis nuotolinių individualių konsultacijų mokiniams patirtimi).  
Mokymai vyks sausio 30 d. (​​pirmadienį), pradžia – 14 val.  Planuojama trukmė – iki 1,5 val. 

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su psichologe dr. Rasa Erentaite, tyrinėjančia paauglių tikslus, motyvaciją ir pasiekimus, kviečia karjeros specialistus į nuotolinį informacinį renginį „Paauglių siekiai nelygioje visuomenėje – ką svarbu žinoti karjeros specialistui?".
Renginys vyks 2023 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį), 14.30  val. Planuojama trukmė – 1 val.

Renginio medžiaga: 

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras su Švietimo mainų paramos fondu kviečia 8–12 klasių pradedančiuosius karjeros specialistus į nuotolinius mokymus (kartojama) „Konsultavimo praktika: nuo ko pradėti? I dalis“. 
Mokymai  vyks sausio 12 d. (ketvirtadienį), pradžia – 15 val. Planuojama mokymų trukmė – 1,5  val. 

Renginio medžiaga:

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su dr. Ramūnu Janavičium, gydytoju psichoterapeutu, konsultantu, Vertybių kortelių autoriumi, kviečia  karjeros specialistus į nuotolinį informacinį renginį „Vertybių kortelės – metodinė priemonė darbui  su 8–12 klasių mokiniais – konsultacijoms  individualiai ir grupėse".
Renginys vyks 2023 m. sausio 10 d. (antradienį), 14.30 val

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Švietimo mainų paramos fondu kviečia 10–12 kl. karjeros specialistus į nuotolinius mokymus  „CV pamoka. Nuotolinių individualių CV konsultacijų patirtis“.
Mokymai vyks 2023 m. sausio ​ 9 d. ​ (​​pirmadienį), pradžia – 14 val. Planuojama trukmė – iki 1,5 val.

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus regioniniu karjeros centru kviečia karjeros specialistus į nemokamą nuotolinį informacinį renginį „Metodinės priemonės jaunimo konsultavimui. Regioninio karjeros centro rekomendacijos“.
Renginys vyko lapkričio 30 d. (trečiadienį), 14.30 val. Planuojama trukmė – 1,5 val.

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su CV-Online kviečia mokyklų karjeros specialistus (8–12 kl.)  į nuotolinį informacinį renginį „Kokio darbuotojo reikia šiandieninei darbo rinkai?“.
Renginys vyks lapkričio 29 d. (antradienį), pradžia – 15 val. 

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Kamila Golod kviečia karjeros specialistus į nuotolinį informacinį renginį „Karjeros kelio pradžia ar posūkis: pažink save! – metodinė priemonė darbui  su 8–12 klasių mokiniais".
Renginys vyks 2022 m. lapkričio 24 d. (ketvirtadienį), 15 val.

Renginio medžiaga:

Aprašymas: Kviečiame karjeros specialistus į metodinės priemonės mokymus „Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“. Daugiau informacijos apie metodinę priemonę rasite: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/zaidimai/griztamojo-rysio-zaidimas

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Mykolo Romerio universiteto Karjeros akademija kviečia mokyklų karjeros specialistus (10–12 kl.)  į nuotolinį informacinį renginį „MRU Karjeros akademija – pagalba karjeros specialistams“.
Renginys vyks 2022 m. spalio 25 d. (antradienį), 15  val. Planuojama trukmė – 1 val.

Renginio medžiaga: 

Aprašymas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus regioniniu karjeros centru  2022 m. spalio 12 d. (trečiadienis) 14 val. kviečia bendrojo ugdymo mokyklų  karjeros specialistus (9–12 kl.)  į nuotolinį  informacinį renginį „Vilniaus regioninis karjeros centras  – naujos galimybės mokiniams, planuojantiems karjerą“.  

Renginio medžiaga:

Dalintis: