SAVANORYSTĖ - KAS TAI?  

LR Savanoriškos veiklos įstatyme (2011) savanoriška veikla apibrėžta kaip neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir veiklos organizatoriaus žodiniu arba raštišku susitarimu. Savanoriauti bet kurioje ne pelno siekiančioje organizacijoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 14 m. ir šalies teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.

Savanorystė, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės, religinių ar politinių pažiūrų, kiekvienam besidominčiam šia veikla, suteikia galimybių aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, įgyti patirties, bendrauti su bendraminčiais, susirasti naujų draugų, turiningai praleisti laisvalaikį, jaustis reikalingu kitiems. Dalyvavimas savanorystės programose taip pat garantuoja papildomą 0,25 balo prie konkursinio balo stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Mokiniams verta išbandyti įvairias savanorystės formas: savaiminę arba formaliąją, nacionalinę arba tarptautinę, trumpalaikę arba ilgalaikę savanorystę, individualią arba grupinę ir kt. Kiekviena savanorystės forma turi savų pranašumų, todėl labai svarbu pasirinkti tokią, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius.

 

KAIP TAPTI SAVANORIU? 

Nors įmanoma savaiminė savanorystė (be tarpininko įsikišimo), pradedantiesiems savanoriams naudinga bendradarbiauti su savanorystės idėjas palaikančiomis ir plėtojančiomis organizacijomis, nes jos daugeliu atvejų gali gerokai palengvinti savanorystės pradžią:

  • Padėti išsikelti tikslus;
  • Patikslinti lūkesčius;
  • Duoti patarimų dėl darbo, kuriam reikia specifinių įgūdžių;  
  • Pasiūlyti pasirašyti lengvatas (dėl draudimo, kelionės, maitinimo išlaidų kompensavimo ir kt.) garantuojančią savanoriško darbo sutartį;
  • Motyvuoti kilus sunkumams;  
  • Užtikrinti savanorio veiklos tęstinumą; 
  • Padėti pripažinti atliktą veiklą formaliai ir kt.     

Rasti dominančią organizaciją galima:

 

SAVANORYSTĖS PRIPAŽINIMAS 

Papildomus 0,25 balo prie konkursinio balo stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas garantuoja:

Asmenys, dalyvavę šiose savanorystės programose, stodami į Lietuvos aukštąsias mokyklas, LAMA BPO informacinėje sistemoje turi pateikti „Youthpass“ pažymėjimą arba Jaunimo savanoriškos tarnybos pažymėjimą. „Youthpass“ sertifikatą išduoda „Erazmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų vykdytojai, Jaunimo savanoriškos tarnybos pažymėjimą – Jaunimo reikalų agentūra (JRA)

 

DAUGIAU APIE SAVANORYSTĘ 

SAVA platforma savanoriaujam.lt Actio Catholica Patria 

Socialinis veiksmas Kultūros savanoriai Europos jaunimo portalas 

Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras ŽINAU VISKĄ 

Jaunimo garantijos 

 

Dalintis: