Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Karjeros plano sudarymas naudingas ne tik asmeninės karjeros planavimui, savęs bei savo karjeros galimybių pažinimui, bet ir skatina prisiimti asmeninę atsakomybę už savo karjeros tikslų įgyvendinimą.


Įvadas

Pagrindinė dalis

Jau gilinaisi į savęs pažinimą, mokymosi ir darbo galimybių tyrinėjimą. Aiškinaisi, kaip tinkamai priimti sprendimus. Svajojai. Mokeisi kelti tikslus. Vadinasi, jau esi pasirengęs sudaryti karjeros planą, kuris padės tikslingiau judėti savo svajonių karjeros link.

 

Kuo aiškiau įsivaizduoji savo tikslą, tuo arčiau jo esi.

– R. N. Bolles

Kas yra karjeros planas? Paprastai tariant, tai veiksmų seka, kurią įgyvendiname siekdami karjeros tikslų. O jei kalbėsime naudodami karjeros kelio metaforą – tai maršrutas tavo gyvenimo žemėlapyje, vedantis nuo dabarties taško siekiamo karjeros tikslo link.

Kodėl svarbu planuoti karjerą? Gali neplanuoti ir prisidėti prie tų, kurie nežino, kur eina, nežino ką, kaip ir kodėl daro. Jų karjeros kelias tuomet tampa chaotiškas. Žmonės tiesiog iššvaisto laiką atsitiktinėms veikloms ir nepastebi gyvenimo jiems siūlomų galimybių. 

Jeigu savo karjeros kelyje numatysi maršrutą, pažymėsi kelionės etapus, keliavimo priemones, numatysi galimas kliūtis, laiką, skirtą keliauti nuo taško A iki B, nuo taško B iki C ir t. t., tuomet patirsi mažiau streso, o svarbiausia – veiksi tikslingai.

Karjeros planas – pagalba tau pačiam susigaudyti savo mintyse. Jis turi būti patrauklus ir suprantamas pirmiausia tau!

Kita svarbi sąlyga – jis turi būti lengvai pasiekiamas, nuolat matomas ir peržiūrimas. Gali nubraižyti jį didžiuliame popieriaus lape ir pasikabinti ant sienos, kad visada matytum prieš akis ir galėtum pasitikrinti, ar teisinga linkme judi. Karjeros planą galima nupiešti ir kaip tikrą žemėlapį, sutartiniais ženklais pažymint sudėtines plano dalis. Savo karjeros planą gali užrašyti sąsiuvinyje, sukurti dokumentą kompiuteryje ir t. t. Svarbu, kad tavo kuriamas planas būtų tau pačiam aiškus ir konkretus.

Pirmiausia, svarbu užfiksuoti, koks tu esi starto pozicijoje, kokie vidiniai veiksniai lemia tavo pasirinkimus ir pasiryžimą veikti pagal būtent tokį planą.

Toliau seka pagrindinės karjeros plano dalys: karjeros tikslas, trumpalaikiai tikslai, uždaviniai, tikslūs terminai (iki kada tikslas turi būti pasiektas, uždaviniai įgyvendinti). Atskirai aptarkime kiekvieną plano dalį.

Ilgalaikis karjeros tikslas yra orientyras, ko norėtum pasiekti, kuo būti po 7-10 metų.

Pavyzdžiui, karjeros tikslas gali būti: Po 7 metų studijuoti mediciną ir ruoštis tapti gydytoja“.

Užduotis: Vizijų kryžiažodis

Trumpalaikiai tikslai – tai konkretūs žingsniai ilgalaikio karjeros tikslo link. Juos nustatome, atsakydami į klausimą: ką konkrečiai turiu padaryti, kad tikslas būtų pasiektas?

Pavyzdžiui, jei karjeros tikslas yra „Po 7 metų studijuoti mediciną ir ruoštis tapti gydytoja ̋, trumpalaikiai tikslai gali būti:

  1. įstoti į gimnaziją, kurioje sustiprintai mokoma chemijos ir biologijos;
  2. dalyvauti biologijos olimpiadose;
  3. praktiškai susipažinti su gydytojo profesija ir jos aplinka;
  4. puikiai išlaikyti brandos egzaminus;
  5. įstoti į universitetą studijuoti medicinos mokslų.

Uždaviniai parodo, ką reikia daryti, siekiant tikslo. Pavyzdžiui, jei tikslas yra „praktiškai susipažinti su gydytojo profesija ir jos aplinka ̋, uždaviniai gali būti tokie: susipažinti su gydytojo profesijos aprašais internete; apsilankyti poliklinikoje ir pasikalbėti su ten dirbančiais žmonėmis; savanoriauti greitosios medicinos pagalbos stotyje ir t. t.

Terminus reikia nurodyti kuo tiksliau, kad nebūtų pagundų atidėlioti ir vilkinti darbus. Atėjus laikui, galėsi konstatuoti, ar pasiekei tikslą ar ne. Laikytis terminų be galo svarbu vykdant bet kokį planą, nes neįvykdyti tarpiniai uždaviniai „nustumia ̋ tikslų pasiekimo momentą, o tai reiškia, kad atitolina tave nuo svajonės.

Užduotis: Mano karjeros planas

Pamėgink tai padaryti praktiškai.

Svarbi karjeros plano dalis – galimų sprendimų alternatyvų numatymas. Kiekvienas geras planas turi numatyti atsarginį variantą – planą B. Planas B reikalingas, jei kažkas nepavyktų ar nenumatytai pasikeistų aplinkybės. Pavyzdžiui, pakeistum gyvenamąją vietą, išvyktum sustiprėti į sanatoriją, vėliau pradėtum lankyti tau svarbias papildomas pamokas ir pan.

Užduotis: Aviatorių stovykla

 

Tavo susidarytas karjeros planas neturi tavęs varžyti. Priešingai, jis turi teikti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir būti įkvėpimo šaltinis. Nepamiršk pasidžiaugti net ir mažiausiais savo laimėjimais! 

 

Pritaikyk!

Pasikalbėk su tėvais, karjeros specialistu ar kitais tave gerai pažįstančiais suaugusiais žmonėmis apie savo karjeros planą. Kaip jie siūlytų patobulinti tavo karjeros planą? Tik prisimink: savo karjeros planą kuri pats!

 

Apibendrink!

Ar tavo sudarytas karjeros planas yra svarbus tau pačiam?

Ar pritari minčiai, kad tik tu esi savo karjeros plano šeimininkas?

 

Užduotis: Motyvacijos įsivertinimas

 

Įdomu

Karjeros planai plačiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje šalių karjeros planas yra pagrindas CV rašymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipažįsta ir su pačiu karjeros planu. Ruošiant informaciją apie save būsimam darbdaviui, karjeros planas bus puikus ramstis, padedantis atsirinkti reikiamą informaciją.

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: