MOKINIO KNYGA

Mielas mokiny!

Šios knygos tikslas – padėti tau įgyti būtinų žinių ir ugdytis karjeros kompetencijas, t. y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti. Kiekvienas „Karjeros vadovo“ skyrius padės tau tobulinti karjeros kompetencijas, struktūruoti ir planuoti savo mokymąsi, įsivertinti pasiekimus.

Pirmasis skyrius „Savęs pažinimas" kvies pažinti save ir savo aplinką. Šio skyriaus užduotys tau padės susidaryti išsamų savęs vaizdą, apimantį asmenines savybes, vertybes, interesus, gabumus. Analizuodama(s) esamus ir būsimus socialinius vaidmenis, galėsi aiškiau įsivaizduoti savo ateitį ir karjeros perspektyvas.


Antrajame skyriuje „Karjeros galimybių pažinimas ̋ sužinosi, kaip ir kur rasti, kaip sisteminti ir saugoti karjeros informaciją. Skyriaus užduotys padės geriau suprasti nuolatinio, formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes, įvairias mokymosi
strategijas. Šiame skyriuje susipažinsi su darbų ir profesijų įvairove bei jų kaita XXI amžiuje.


Trečiajame knygos skyriuje „Karjeros planavimas ̋ atrasi, kaip kuriama asmeninė ateities vizija, priimami sprendimai, derinami gyvenimo ir karjeros tikslai, numatomi žingsniai tų tikslų link. Skyriaus užduotys skatins svajoti, atsakingai spręsti ir planuoti.


Ketvirtajame skyriuje „Karjeros įgyvendinimas ̋ sužinosi, kaip planuoti laiką, adaptuotis naujoje mokymosi ar laisvalaikio aplinkoje, tinkamai prisistatyti ir pristatyti savo darbą ar idėją. Atlikdama(s) užduotis tobulinsi savo bendrąsias kompetencijas.
„Karjeros vadovas ̋ padės tau įgyti kompetencijų, kurias pritaikysi daugelyje gyvenimo ir karjeros sričių. Sėkmės!

Kviečiu ilgai nelaukiant susipažinti su skaitmeniniu Mokinio knygos turiniu. Tokiu būdu geriau pažinsi save ir planuosi savo karjerą jau mokykloje. Aš tave lydėsiu, o kai turėsi klausimų, tau padėsiu. Klausti Mukis


TURINYS

 

 

 
 

 

 

Dalintis: