UGDOMOS KOMPETENCIJOS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, ORGANIZAVIMAS  

Profesinis informavimas ugdo karjeros galimybių pažinimo kompetenciją. 

Rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

  • Informuoti apie švietimo sistemoje teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose bei sąsajas su profesijomis, taip pat kvalifikacijų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes;
  • Informuoti apie įsidarbinimo ir karjeros galimybes, bendradarbiavimo su profesinio orientavimo institucijomis galimybes, projektines veiklas, švietimo įstaigos mokytojų ir mokinių įsitraukimo galimybes. 

Profesinio informavimo organizavimas švietimo įstaigoje:

  • Profesinis informavimas yra nuolat teikiama ir visiems prieinama paslauga, sudaranti sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais;
  • Švietimo įstaiga, vykdydama mokinių profesinį informavimą, įgyvendina paslaugas pagal rekomenduojamą profesinio orientavimo paslaugų planą

 

METODINĖ PAGALBA TEIKIANT PROFESINIO INFORMAVIMO PASLAUGĄ   

Darbo pasaulis Profesijų pasaulis Profesija iš arčiau 

Darbo ir profesijų pasaulio įdomybės Savanorystė  

Aukštosios mokyklos Profesinio mokymo įstaigos  

 

Dalintis: