KARJEROS (PROFESINIO ORIENTAVIMO) PASLAUGOS 

Karjeros (profesinio orientavimo) paslaugos – paslaugų visuma, ugdanti asmens kompetencijas, įgalinančias asmenį planuoti asmeninę karjerą, priimti pagrįstus mokymosi ir karjeros sprendimus. Tai kryptinga veikla, nukreipta į asmens supratimo apie save ir darbo pasaulį ugdymą bei formuojanti jo požiūrį apie mokymosi ir tobulėjimo pridėtinę vertę dabar ir ateityje.

Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas grindžiamas sutelktomis visos mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangomis, o kaip pagrindinis šių paslaugų teikėjas nuo 2016 metų įvardijamas mokyklos karjeros specialistas (Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2016).

Karjeros (profesinio orientavimo) paslaugos mokiniams teikiamos:

  • Karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais, keliant uždavinius ir padedant veikloje;
  • Individualiai arba grupėje;
  • Bendraujant su mokiniais tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. 

Karjeros (profesinio orientavimo) paslaugos skirtomos į:

 

 

Dalintis: