Filtruoti:

Mokiniams

Dėl individualios konsultacijos rašykite el. paštu info@mukis.lt

MUKIS registraciją planuojama aktyvuoti 2023 m. spalio mėn.

Tėvams

Jūsų dukra / sūnus MUKYJE ras skaitmeninius Karjeros vadovus, kuriuose galės susipažins su ugdymo karjerai turiniu, taip pat informaciją apie aktualius karjeros renginius, konsultacijas, nuorodas į užduotis, testus, leidinius apie profesijas, karjeros planavimą, savęs pažinimą, darbo pasaulį ir kt.

Karjeros specialistams

Paspaudus nuorodą http://svis.emokykla.lt/svis-naudotoju-anketos/, iš visų ŠVIS naudotojų anketų reikia užpildyti ir atsispausdinti švietimo institucijos lygmens ŠVIS naudotojo anketą ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenis. Abu pasirašyti dokumentai turi būti nuskenuoti ir nusiųsti el. paštu ineta.antanaviciene@nsa.smm.lt.

Siųsti prašymą el. paštu ineta.antanaviciene@nsa.smm.lt.

Norint gauti papildomas teises (tvirtintojo ar įvedėjo)  reikia iš naujo  pildyti švietimo institucijos lygmens ŠVIS naudotojo anketą slaptažodžiams gauti ir pažymėti atitinkamą langelį. Pasirašytą ir nuskenuotą dokumentą reikia siųsti el. paštu  ineta.antanaviciene@nsa.smm.lt.  

Nuo 2023 m. birželio 1 d. prie UKSIS jungiamasi per elektroninius valdžios vartus.        

Dėl UKSIS rodiklių pildymo turinio ir duomenų teikimo klausimus galima siųsti el. paštu evelina.kriauzaite@lmnsc.lt.  

Aiškiai nurodžius klausimo/problemos pobūdį ir klausimą užduodančio asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, tikslų mokyklos pavadinimą, rajoną, kreiptis el. paštu  ineta.antanaviciene@nsa.smm.lt.

Kiekviena švietimo įstaiga turi turėti atskirus prisijungimo prie UKSIS duomenis.

Taip, gali. Jie, kaip ir mokyklose įdarbinti karjeros specialistai, http://svis.emokykla.lt/svis-naudotoju-anketos/ iš visų ŠVIS naudotojų anketų turi užpildyti ir atsispausdinti švietimo institucijos lygmens ŠVIS naudotojo anketą ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenis. Abu pasirašyti dokumentai turi būti nuskenuoti ir nusiųsti el. paštu ineta.antanaviciene@nsa.smm.lt.  

Dėl konsultacijų ugdymo karjerai veiklų turinio klausimais kviečiame registruotis į individualias konsultacijas info@mukis.lt

Dėl registracijos į informacines paskaitas skambinkite +370 607 67 883

MUKIS registraciją planuojama aktyvuoti 2023 m. spalio mėn.

MUKIS turinys nemokamas

Daugiau MUKIS turinio prieinama registruotam vartotojui.

Atsakymus dėl karjeros specialistų etatų, darbo užmokesčio, sutarčių, specialistų įdarbinimo rasite svetainėje www.karjerosspecialistas.lt.