Apie sistemą

 

MUKIS informacinė sistema sukurta siekiant užtikrinti kokybiškų karjeros paslaugų prieinamumą ir sklaidą visiems Lietuvos mokiniams. 

 

Šioje informacinėje sistemoje karjeros specialistai, mokiniai ir jų tėvai ar globėjai gali gauti įvairiapusę pagalbą ir konsultacijas karjeros klausimais, susipažinti su šalies profesinio orientavimo sistema, aktualiomis šios srities naujienomis, dalyvauti karjeros renginiuose ir tyrinėti naujus metodinius leidinius.

Žaismingas ir interaktyvus sistemos vedlys – lapiukas Mukis kviečia mokinius kartu tyrinėti skaitmeninį Karjeros vadovo turinį. Jis padės mokiniams geriau pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei poreikius, o kai reikės, padrąsins žengiant karjeros keliu.

Tikime, kad savalaikė ir kokybiška karjeros specialistų pagalba labai svarbi mokiniams, todėl MUKIS karjeros specialistams siūlo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, aktyviai registruotis ir dalyvauti renginiuose ir kvalifikacijos tobulinimo programose, savo veikloje tikslingai taikyti MUKIS metodinį turinį. Neabejojame, kad kompetentingi specialistai padės formuoti stiprią ir sėkmingą karjeros kultūrą visoje šalyje, skatinančią išlaikyti talentus, taikyti inovacijas ir augti.

Kviečiame kartu kurti darnią šalies profesinio orientavimo sistemą, kurioje kiekvienas partneris randa savo vietą, o kokybiškas karjeros paslaugos mokiniams teikiamos laiku ir vietoje. MUKIS – galimybė kryptingai ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, laiduojančias visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą ir realizuoti save pasirinktoje veikloje. Bendraukime ir bendradarbiaukime!

 

 

MUKIS sistema sukurta įgyvendinant projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondo lėšomis.

 

MUKIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkytoja - Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.

 

 

Dalintis: