BDAR

„Šok į tėvų klumpes“ - tai Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Ugdymo karjerai skyriaus nuo 2015 m.  organizuojama nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva. Pagrindinis jos tikslas - suteikti 1-12 klasių mokiniams profesinio veiklinimo paslaugas, ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, įtraukiant į šį procesą mokinių tėvus (globėjus), supažindinant su artimųjų profesijomis ir fizinėmis jų darbo vietomis. Kasmet pavasarį (balandžio-birželio mėn.) visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos kviečiamos būti aktyviomis prisijungiant prie visuotinės atvirų durų dienos mokinių tėvų darbovietėse ir pasidalyti gerąja jos organizavimo patirtimi.   

Profesinis veiklinimas yra neatsiejama bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo karjerai proceso dalis, kuri mokiniams padeda:

  • Aktyviai pažinti įvairias darbo galimybes;
  • Tyrinėti profesijų ypatumus;
  • Kaupti darbo patirtį;
  • Ugdytis profesinę motyvaciją;
  • Planuoti būsimą karjerą;
  • Pažinti save, aplinką, darbo rinką;
  • Susipažinti su tam tikrų profesijų atstovais;
  • Ugdytis karjeros kompetencijas.

 

 

„Šok į tėvų klumpes 2022“

 

Dalintis: